Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Spelen
30/08/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Vanuit visie Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Spullen, wat verstaan we daar precies onder? Wat kun je ermee in de onderwijspraktijk en wat is de waarde ervan?

Save the children

Deze vragen worden in dit boek beantwoord. In verschillende hoofdstukken worden praktijkvoorbeelden gegeven hoe je spullen (en welke) in kunt zetten binnen verschillende ontwikkelingsgebieden. Denk aan spullen voor lezen, schrijven of rekenen, maar ook muziek en buitenspel. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie en een kader ‘Actie’ waarmee je aangezet wordt tot uitvoering. In het laatste hoofdstuk laat Bert van Oers zijn licht schijnen op de onderliggende theorie van het gebruik van spullen. Hij beschrijft onder andere de culturele betekenis van spullen, het betekenisvolle spel met spullen en de educatieve waarde van spullen.

Het spullenboek
Inge Haarsma (redactie)
Prijs: € 25,00