Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
02/06/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Aan de slag met W&T-onderwijs

Omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt, is door de overheid besloten dat alle basisscholen hier vanaf 2020 structureel aandacht voor moeten hebben in het curriculum.

Save the children

Suzanne Wardenaar en Harrie Ozinga Amsterdam: SWP (2019) ISBN: 9789088508073 Prijs: € 21,00

Om professionals een kader te geven voor de concrete invulling van wetenschap en technologie (W&T) heeft SLO een W&T-leermodel ontwikkeld, dat in deze uitgave toegelicht wordt. Onderzoeken en ontwerpen zijn hierbij de leidende activiteiten en daartoe wordt aan het OOL-model gerefereerd (onderzoekend en ontwerpend leren). Na deze korte theoretische uiteenzetting volgen de praktische tips en voorbeelden. Aan de hand van diverse portretten van mensen uit het veld’ wordt duidelijk gemaakt dat je als leerkracht niet alles zelf hoeft te doen en te kunnen. Door een slimme samenwerking met collega’s, ouders, andere scholen en bedrijven kun je al een flink eind op weg komen. Argumenten om niet met W&T-onderwijs aan de slag te gaan, zoals: ‘We hebben geen geschikte materialen’, ‘De lokalen zijn niet geschikt’ en ‘Technieklessen zijn zo duur’ worden in de laatste hoofdstukken nog even onderuit gehaald door bruikbare en direct toepasbare tips. Naast dit boek is er een aanvullende website waarop nog meer informatie, links en filmpjes te vinden zijn. 

Nicole van Amelsvoort