Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
05/05/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Liefde voor letters en lezen

De doelgerichte stimulering van geletterdheid bij kinderen tussen 0 en 7 jaar staat in deze uitgave centraal. Het overgrote deel (hoofdstuk 1 tot en met 6) bestaat uit een uitvoerige uiteenzetting van de theorie rondom geletterdheid.

Save the children

Hetty van den Berg, Irma Land en Iris Meijsing Amsterdam: SWP (2019) ISBN: 9789088500008 Prijs: € 75,00

De verschillende domeinen worden elk in een hoofdstuk behandeld, waarbij steeds onderscheid gemaakt wordt tussen de voorschoolse periode en de onderbouw van de basisschool. Een mooie toevoeging vind ik de digitale geletterdheid. Deze relatief nieuwe vorm van geletterdheid kan natuurlijk niet meer over het hoofd gezien worden en brengt dan ook wetenswaardige informatie. In hoofdstuk 7 en 8 wordt de vertaling naar de praktijk beschreven. Hoe krijgt geletterdheid vorm in de verschillende hoeken en thema’s? De lezer wordt hier op inspirerende ideeën gebracht. Via de website krijgt men toegang tot allerlei aanvullend materiaal. Denk hierbij aan praktijkvoorbeelden, lesmateriaal en boeken- en sitetips. Dit mag gezien worden als een zeer compleet handboek, waar theorie en praktijk samensmelten!  

Nicole van Amelsvoort