Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
02/06/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Interprofessioneel werken

In een interprofessioneel team worden kennis en kunde ingezet om professionals met uiteenlopende expertise in een team te laten samenwerken op het gebied van dienstverlening binnen het sociaal werk, de jeugdsector, de lokale zorg en het onderwijs.

Save the children

Vincent de Waal (red.) Bussum: Coutinho (2018) ISBN: 9789046906026 Prijs: € 34,95

Deze samenwerking houdt, in tegenstelling tot een multidisciplinair team, niet op bij het uitwisselen van informatie en perspectief, maar moet leiden tot de ontwikkeling van een doelgerichte en gemeenschappelijke aanpak bij complexe problemen en situaties. Deze interprofessionele samenwerking is nog niet zomaar vanzelfsprekend en dat is waar deze uitgave aan kan bijdragen. Het beschrijft de complexiteit van teamwerk en de succesfactoren voor de vorming van een team. Over welke vaardigheden moeten de teamleden beschikken en welke rollen zijn er te verdelen? Interprofessioneel werken vraagt om verandering in de organisatie, op verschillende niveaus. Teamleden moeten hun eigen grenzen durven over te steken om grenzen te verleggen; het zogenaamde transformatieleren. Diverse auteurs hebben een bijdrage geleverd aan deze publicatie, welke geschikt is voor studenten, teamleiders en zorgcoördinatoren. Op de site van de uitgever is aanvullend studiemateriaal te vinden.  

Nicole van Amelsvoort