Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Spelen
07/01/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Spel, spelen en speelgoed

Dit boek geeft een blik op spel en spelen vanuit een antroposofische zienswijze, welke terug te zien is in het vrijeschoolonderwijs. Diverse aspecten van en rondom spel worden besproken. Zo gaat dit boek in op de spelontwikkeling, de inrichting van de speelplek, het materiaal en de spelvoorkeuren

Save the children

Loïs Eijgenraam Zeist: Uitgeverij Christofoor ISBN: 9789060388303 Prijs: € 13,00

Daarnaast wordt er toegelicht hoe en vanuit welke facetten, spel waargenomen kan worden om zo tot een adequate beschrijving van de ontwikkeling van kinderen te kunnen komen. Wat ik persoonlijk prachtig vind aan dit boek is de bezieling waarmee de auteur pleit voor vrij en zelfscheppend spel. Wanneer kinderen vorm mogen en kunnen geven aan hun eigen spel, fantasieën en creaties is dat niet alleen van waarde op de algehele ontwikkeling van jonge kinderen, maar daarnaast ook nog eens van betekenis voor de toekomst. Dit vrije, zelfscheppende spel zou namelijk later kunnen leiden tot een co-creatief spel; spel waarbij, samen met anderen, iets nieuws bedacht of uitgevonden wordt waarmee of waarvan meerdere mensen of zelfs de aarde beter wordt. Er wordt zo vaak gezegd dat de toekomstige samenleving behoefte heeft aan creatieve, probleemoplossende, kritische denkers. Door ruimte te geven aan vrij en zelfscheppend spel kunnen we hier wellicht een zaadje planten.