Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
08/11/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Voor dreumesen en peuters

Emmi Pikler was ervan overtuigd dat jonge kinderen tot veel in staat zijn wanneer ze het vertrouwen krijgen om, binnen een ondersteunende omgeving, zelfstandig op onderzoek uit te gaan.

Save the children

Deze uitgave gaat in op de vraag hoe zo’n omgeving eruitziet. Uiteraard wordt de visie uitgebreid omschreven, waarbij duidelijk wordt dat sensitieve responsiviteit en mind-mindedness (het verplaatsen in een kind als individu) belangrijke vaardigheden zijn waarover een pedagogisch medewerker moet beschikken. Een goede band opbouwen met het kind kan heel goed tijdens de verzorging en eetmomenten. Daarnaast is er aandacht voor de dagindeling en het inrichten van de speelomgeving. Met veel foto’s en praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vragen, opdrachten en suggesties.

Vol vertrouwen
Jantine Peters & Jeanine Mulder
Prijs: € 24,90