Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
19/09/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Rijke theoretische publicatie

De invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de schoolomgeving is aanzienlijk. Niet alleen zijn er specifieke leerdoelen opgesteld, maar door de dagelijkse omgang met kinderen en volwassenen wordt er als vanzelf aan dit ontwikkelingsdomein geraakt.

Save the children

De auteur beschrijft uitvoerig de onderwerpen van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op school en waar deze met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht. Ze beschrijft de psychologische als pedagogische theorieën over de ontwikkeling van het kind en gaat dieper in op de interacties met leeftijdsgenoten en leerkrachten en problemen die daarbij voor kunnen komen. Deze theoretische publicatie is geschikt voor eenieder die werkzaam is met kinderen.

Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool
Francine Jellesma
Prijs: € 35,00
Bestel dit boek