Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
19/09/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Interessante verdiepende laag

In de praktijkgerichte en ontwikkelingspsychologisch georiënteerde hoofdstukken worden de fasen van een baby en dreumes, peuter, kleuter en het aanvankelijk schoolkind uiteengezet.

Save the children

Het stimuleren en volgen van de groei ‘van binnen naar buiten’ staat centraal. Er is ook aandacht voor de rol van de culturele omgeving en het systeemkarakter van de wereld van het jonge kind. Deze hoofdstukken zijn best pittig van aard, maar interessant vanwege de verdiepende laag. Die verdieping vind je terug in het hoofdstuk waarin de nog zelden besproken ontwikkeling van de drievoudige relatie beschreven wordt tussen kind, het andere en de ander.

Psychologie en pedagogiek van het jonge kind
Jan Dirk Imelman, Sieneke Goorhuis-Brouwer en Wilna Meijer
Prijs: € 23,50
Bestel dit boek