Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
31/05/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Handboek voor groep 2 tot en met 8

In deze uitgave wordt een preventieve instructiemethodiek voor lezen en spellen beschreven.

Save the children

Toepassing van deze methodiek werkt tweeledig; enerzijds versterkt het de kennis van de vakdidactiek van de leerkracht en anderzijds verbetert het de lees- en spellingsresultaten van kinderen. De gestructureerde aanpak kan heel goed gebruikt worden naast iedere bestaande methode. Deze methodiek bestaat uit didactische uitgangspunten die consequent moeten worden toegepast, zoals modelgedrag van de leerkracht, herhaling en observatie. Nieuw in deze negende druk is het hoofdstuk ‘Fonemisch bewustzijn in groep 2’. Er wordt regelmatig verwezen naar de site van deze methodiek waar allerlei aanvullend materiaal te vinden is, zoals instructievideo’s.

Zo leer je kinderen lezen en spellen
José Schraven
ISBN: 9789493209534
Prijs: € 35,00

Nicole van Amelsvoort