Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
10/10/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Een compleet handboek

In deze vierde, herziene druk wordt de ontwikkelingspsychologie van de basisschoolleerling uitvoerig beschreven.

Save the children

Dit boek beschrijft, om te beginnen, diverse ontwikkelingstheorieën; alle ontwikkelingspsychologen van naam komen voorbij. Hierbij is ook een paragraaf opgenomen met de begrippen uit de ontwikkelingspsychologie. Nieuw in dit rijtje is de genderontwikkeling. De verschillende ontwikkelingsgebieden van het basisschoolkind worden behandeld in drie leeftijdsfasen, met elk hun eigen hoofdstuk: de kleuter, kinderen van zes tot negen jaar en kinderen van negen tot twaalf jaar. Nieuw in deze druk is de aandacht voor de multimediale ontwikkeling (ook per leeftijdsfase). De aanpassingen maken deze uitgave compleet én actueel, voor student en professional.

Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs
Ton Hooijmaaijers, Tatjana Stokhof en Frank Verhulst
Prijs: € 38,50
Bestel dit boek