Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Gezondheid
24/02/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

De ontwikkeling van het kind

De eerste druk van dit boek is inmiddels alweer heel wat jaren terug, maar niet voor niets dat er nu alweer een elfde, herziene, druk uitgegeven wordt.

Save the children

De veranderende samenleving brengt nieuwe inzichten en thema’s die als vanzelf van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Denk aan thema’s als genderdiversiteit en het gebruik van social media. Of aan nieuwe inzichten in de hersenontwikkeling en het belang van slaap. Kortom, een actuele uitgave met daarnaast uiteraard volledige aandacht voor de verschillende levensfases, vanaf de zwangerschap tot aan adolescentie, met alle ontwikkelingen die daarbij horen. Ook wordt beschreven hoe men in vroegere tijden daarnaar keek en worden verschillende ontwikkelingstheorieën uiteengezet. Een compleet handboek.

De ontwikkeling van het kind
Frank C. Verhulst
Prijs: € 31,00

Nicole van Amelsvoort