Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
26/10/2020
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Communiceren met kinderen

Als pedagogisch medewerker probeer je een prettige plek te creëren waar kinderen vertrouwd tot ontwikkeling kunnen komen.

Save the children

Door gericht naar een kind te luisteren en duidelijk te communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect, werk je aan een positieve en gezonde relatie. In het kort is dit wat met de Gordonmethode nagestreefd wordt. De methode wordt in deze uitgave uiteengezet, waarbij er tevens een koppeling plaatsvindt naar de huidige NCKO-interactievaardigheden. Uiteraard wordt het gedragsraam, ontwikkeld door Thomas Gordon, uitgebreid besproken en toegelicht. Hoe kijk je naar het gedrag van een kind en voor wie is onacceptabel gedrag nu precies een probleem? Een interessante beschouwing die ook om de nodige zelfreflectie vraagt.

Sensitief communiceren in de kinderopvang
Saskia Henderson
Prijs: € 21,50