Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Beleid
27/01/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

De staat van ons kleuteronderwijs

Aan de hand van verschillende deelvragen probeert de auteur tot een antwoord te komen op de vraag of het mogelijk is om tot een kwaliteitsoordeel te komen over het huidige kleuteronderwijs in Nederland.

Save the children

In vier delen worden de deelvragen onderzocht en geanalyseerd. In deel vijf volgt een samenvatting, discussie en aanbeveling. Het boek is in een beschouwende vorm geschreven zodat er genoeg ruimte is voor de mening en gedachten van de lezer zelf. Dat is wellicht ook nodig, want er is geen eenduidig antwoord te geven op de onderzoeksvraag. De gevonden antwoorden leiden als vanzelf weer naar nieuwe vragen en dat maakt dat de zoektocht naar een kwaliteitsoordeel haast een filosofisch denkproces is geworden, aldus de auteur.

De Kleutervriendelijke School
Betsy van de Grift
Prijs: € 29,95