Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Beleid
04/02/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Zelfsturing in de klas

Het sturen van gedrag komt voort uit de manier waarop verschillende hersensystemen hun werk doen. De auteur legt uit dat zowel het emotionele brein als het denkbrein een rol spelen bij zelfsturing.

Save the children

Diana Smidts Amsterdam: Nieuwezijds (2018) ISBN: 9789057124846 Prijs: € 19,95

Het denkbrein wordt hierbij verdeeld in drie hersensystemen die belangrijk zijn voor het sturen van gedrag, namelijk het filterbrein (aandachtssysteem van de hersenen), het actiebrein (executieve functies) en het rustbrein (vrije gedachten). Deze drie domeinen worden centraal gesteld rondom zelfsturing. Voor elk breinsoort worden praktische tips gegeven die zouden kunnen leiden tot het versterken van zelfsturing in de klas. Daarbij wordt de ‘van buiten naar binnen’-aanpak gehanteerd. Dat wil zeggen dat je als leerkracht niet alleen kijkt naar het gedrag van een kind met een zwakke zelfsturing, maar juist begint met de omgevingsfactoren die van invloed zouden kunnen zijn op dat gedrag. Vergeet daarbij niet dat jijzelf, als leerkracht, ook onderdeel bent van die omgeving. Deze publicatie is zowel praktisch als theoretisch van aard. Regelmatig worden er leestips gegeven en wordt er verwezen naar websites voor meer informatie.