Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Kunst & Cultuur
27/03/2020
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Muziek en taal voor peuters

Muziek kan een krachtig middel zijn om de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Zeker voor kinderen voor wie het leren spreken en begrijpen wat minder vanzelfsprekend verloopt.

Save the children

Onderverdeeld in vijf thema’s zijn dertig peuterliedjes en tien spreekteksten opgenomen welke eenvoudig van structuur zijn en ondersteund worden door bewegingen en gebaren. Er is variatie in bewegingsliedjes, gebarenliedjes, kringliedjes, overgangsliedjes en contactspelletjes. Van elk lied wordt de tekst en muziek beschreven met daarnaast ook de mogelijkheden rondom tekst- en spelvariaties, welk materiaal erbij nodig is en enkele ‘weetjes’. De (zeer duidelijke) gebarentekeningen vind je in de kantlijn. Op de bijbehorende website zijn begeleidende filmpjes te vinden.

Kijk! Ik ben een kikker
Saskia Koning en Wouter Verhage
Prijs: € 29,90