Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Rekenen
06/11/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Handreiking voor goed rekenonderwijs

Om kinderen functioneel te leren rekenen en wiskundig te leren denken is een goede rekenbasis nodig. Daarbij is het van belang dat er afgestemd wordt op de onderwijsbehoeften van kinderen.

Save the children

In deze uitgave staan drie modellen centraal die daarbij kunnen ondersteunen: het drieslagmodel, het handelingsmodel en de hoofdfasen in de leerlijn. Elk model, alle drie opgenomen in het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD), wordt uitgebreid beschreven. Het laatste hoofdstuk behandelt het onderwijs aan (zeer) zwakke leerlingen, waarbij tevens dieper wordt ingegaan op referentieniveaus en Passende Perspectieven. Elk hoofdstuk begint met leerdoelen voor de lezer en eindigt met vragen en/of opgaven om na te gaan of deze doelen behaald zijn.

Leren rekenen
Cathe Notten
Prijs: € 25,50
Bestel dit boek

Nicole van Amelsvoort