Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Motoriek
01/02/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Beweging in en om de klas

Dit boek beschrijft zowel de ontwikkeling van de motoriek als de inzet van motorische activiteiten als ondersteuning voor het leren.

Save the children

De auteur hanteert hiervoor een vierluik, waarmee ze de leerkracht aanzet tot het doelgericht stimuleren van bewegen: in de klas, op de speelplaats, in de gymles en buiten de school. In deel twee wordt elk luik nader toegelicht met praktische tips. Deel drie staat in het teken van de motorische leerlijnen, welke steeds uiteengezet worden in drie niveaus: 1e graad ‘ervaren’ (6-8 jaar), 2e graad ‘beseffen’ (8-10 jaar) en 3e graad ‘beheersen’ (10-12 jaar). Ook hier volop tips en praktijkvoorbeelden. Naast dit handboek is er tevens toegang tot digitaal studiemateriaal.

Motoriek & didactiek
Cathy Crabbe
Prijs: € 29,50

Nicole van Amelsvoort