Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Natuur & Techniek
26/09/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Pleidooi voor buitenspelen

Het informele buitenspelen waarbij kinderen vrij en uit het zicht spelen staat onder druk.

Save the children

Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen zelfstandig hun buurt ontdekken en alleen of met leeftijdsgenootjes in de natuur vrij spelen. In deze bundel geven twaalf deskundigen, onder wie onderzoekers, pedagogen en professionals, hun visie en hun ervaringen op buitenspelen, telkens gekoppeld vanuit de theorie en praktijk. Ze houden ieder een pleidooi voor meer autonomie van kinderen en het verbeteren van hun speelomgeving. Hierbij wordt er ook stilgestaan bij de meerwaarde van risicovol spelen. De verschillende bijdragen van alle auteurs zijn inspirerend en waardevol en zorgen voor een eerste aanzet om in actie te komen!

Het laatste kind op straat
Martin Hup en Martin van Rooijen
Prijs: € 30