Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
06/05/2024
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Leesproblemen begeleiden

In dit boek worden kort en bonding de voorwaarden voor goed leesonderwijs omschreven.

Save the children

Ook geven de auteurs tips en aanwijzingen om kinderen met leesproblemen te signaleren en te begeleiden. Ze staan stil bij de leesvoorwaarden bij kleuters en welke werkvormen er zijn waarmee het lezen verrijkt kan worden, zoals voorlezen, radiolezen, theaterlezen of papegaailezen. De twee interventies en begeleidingsprogramma’s Connect lezen en Ralfi lezen worden uitgelegd. Hierbij is Connect Klanken en letters specifiek voor de kleuters beschreven. Het is een handzaam boek, onderbouwd met wetenschappelijke literatuur en onderzoek.

Dyslectische kinderen leren lezen
Anneke Smits en Tom Braams
Prijs: € 32,50

Brechje Verhelle