Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
14/02/2024
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Zo leer je een handschrift aan

Het uitgangspunt van dit boek is dat je ieder kind een goed handschrift kunt aanleren.

Save the children

Vanuit een grafo-cognitieve benadering wordt zeer helder het handschriftonderwijs uitgelegd. Zo wordt er stilgestaan bij het nut en de noodzaak van effectief handschriftonderwijs, het verschil in moeilijkheid tussen verbonden schrift en (lopend) blokschrift en het belang van goed schrijfmateriaal. En zetten de auteurs uiteen welke mythes er bestaan over het voorbereiden op het handschrift in de kleuterklassen en welke alternatieven daarvoor zijn. Het zorgt ervoor dat je als lezer wordt uitgenodigd om kritisch te kijken naar je methodeschrift, het brengt je op andere gedachtes en je wilt er direct mee aan de slag gaan in je eigen praktijk!

Effectief handschriftonderwijs op de basisschool
Freek Turlings en Sanne Kuster
Prijs: € 27,50

Brechje Verhelle