Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
25/10/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Pedagogische sensitiviteit

In de vernieuwde versie van dit boek staat de begaafde leerling op de basisschool centraal en hoe je deze leerlingen kan begeleiden als leerkracht.

Save the children

Het is een volledig en praktisch boek met een duidelijke opbouw waarin recente inzichten en bevindingen uit wetenschappelijke onderzoeken zijn verwerkt. De auteurs leggen uit waar een goede leerkracht aan moet voldoen bij het ondersteunen en werken met begaafde leerlingen vanuit een pedagogisch, sensitief perspectief. De vele tips, handreikingen en observatielijsten zorgen ervoor dat je er direct mee aan de slag kan gaan. Het is geschreven voor alle begaafde leerlingen, maar leent zich zeker om dit te vertalen naar de eigen klassenpraktijk van het jonge kind.

Werken met begaafdheid in de klas
Anouke Bakx et al.
Prijs: € 28,00