Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
29/05/2024
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Begrijpend luisteren

Op basis van wetenschappelijke inzichten wordt de lezer meegenomen in effectief onderwijs in tekstbegrip.

Save the children

De auteur staat stil bij begrijpend luisteren in de onderbouw en de doorgaande lijn hierbij voor begrijpend lezen in de midden- en bovenbouw. Systematisch inzetten op woordenschat en kennis van de wereld zijn voorwaarden en hebben een grote invloed op alle vaardigheden die horen bij tekstbegrip. Het boek biedt veel achtergrondkennis, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en ervaringen van de auteur. Ook wordt er stilgestaan bij het effect van het maken van aantekeningen en schrijven binnen het leesonderwijs (schrijven in, bij en over de tekst).

Begrijpend lezen in een doorlopende lijn
Marita Eskes
Prijs: € 34,95

Brechje Verhelle