Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Columns
27/03/2020
Leestijd 2-3 minuten
Geschreven door Meintje Spijker

De leerkracht in het zonnetje

In het Nederlandse onderwijs ervaren we meer werkdruk dan in andere Europese landen. Dit baart mij zorgen. Hoe komt het dat over de grens ‘de zon’ meer schijnt voor het onderwijs? Hoe kunnen wij zorgen dat de Nederlandse ‘onderwijszon’ weer gaat schijnen?

Save the children

Volgens een bericht in het oktobernummer van het Onderwijsblad is de hoge werkdruk in het onderwijs in Nederland voor een deel te verklaren met één cijfer. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland basisschoolleerkrachten 18 procent meer uren voor de klas staan dan leerkrachten in andere landen uit de Europese Unie (EU). Dit houdt in dat als je in de andere EU-landen vier dagen voor de klas staat, je één dag ambulante tijd hebt. Als we deze werkindeling in Nederland zouden hebben, zou de werkdruk in één klap anders ervaren worden. Ook zou het lerarentekort de pan uit rijzen!

Ruzie zelf oplossen
Als leerkracht leer ik mijn kinderen in de klas een ruzie of probleem eerst zelf op te lossen. Nu vraag ik mij af: van wie zijn de problemen in het basisonderwijs eigenlijk? Zijn het onderwijs en de overheid een probleem aan het oplossen dat niet alleen van hen is? Volgens mij kun je alleen je eigen problemen oplossen. Ik vraag toch ook niet aan een kind of het mijn tekort aan vitamine D wil oplossen?
Er zijn maatregelen nodig om voor betere herstelmomenten te zorgen voor leerkrachten door middel van spelen en rusten. Spelen en rusten helpen onder andere bij het omgaan met complexe sociale groepen en het is belangrijk voor je gezondheid.

Meer plezier ervaren
Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat er vier elementen zijn waardoor leerkrachten meer plezier ervaren tijdens het werk: waarderen, vertrouwen, balans in- en ontspanning en een goede balans tussen werk en privé. Allemaal mooie termen, maar hoe doe ik dat morgen in de klas? Eigenlijk heb ik gewoon steun nodig, zodat ik op mijn beurt kan zorgen voor mijn kinderen in mijn klas.
Op dit moment ben ik samen met verschillende partijen in het onderwijs bezig om precies voor die steun te zorgen. Het achterliggende idee is dat de hele samenleving betrokken moet worden bij de oplossing, omdat deze samenleving verantwoordelijk is voor goed onderwijs voor onze kinderen. Als we ruimte creëren om mensen buiten het onderwijs mee te laten helpen, dan zorgen we voor betere bewustwording van de consequenties van de hoge werkdruk en zorgen we tegelijkertijd voor dat steuntje in de rug! Iedereen kan helpen om de ‘onderwijszon’ in Nederland weer te laten schijnen.
Nu heb ik recent op een studiedag gehoord dat ik vooral moet zeggen wat ik wil, deel wat er op je verlanglijstje staat. Op mijn verlanglijstje (voor alle leerkrachten) staat: organiseer meer handen in de klas, creëer tijd en geef steun. Zet alle leerkrachten in het zonnetje!

Meintje Spijker