Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 10 - Juni 2019

02/06/2019

Meldcode kindermishandeling

Volgens de cijfers zit in elke schoolklas gemiddeld één kind dat thuis te maken heeft met kindermishandeling. Als leerkracht kun je veel voor deze kinderen betekenen door ze te ...

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

Vroegsignalering doe je samen

Bij het artikel ‘Inclusief werken: past dan wel?’ in een eerdere HJK werd een oproep gedaan om good practices te delen. Wiedi Hartveld en Nanda Bischoff van Sterk Huis delen de ...

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

Vroege mondelinge taalontwikkeling

De eerste zeven levensjaren zijn van belang voor het ontwikkelen van een goede mondelinge taalvaardigheid. Wat is het belang van een vroege mondelinge taalvaardigheid en hoe kun...

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

We’ve got the blues

Tijdens muziekactiviteiten kan gewerkt worden aan klank-, vorm- en betekenisaspecten (KVB) door met kinderen te zingen, te...

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

PO-Raad en het jonge kind

De PO-Raad publiceerde in 2016 de brochure Doorstroom van kleuters naar groep 3 (Haarman, 2016). Wat doet de sectorraad no...

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

Culturele diversiteit in de kleuterklas

Al op jonge leeftijd maken baby’s en kinderen onderscheid in huidskleur. Ook ontwikkelen ze al vroeg sociale voorkeuren en...

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

Breinhelden

Deze uitgave beschrijft een programma dat ontwikkeld is om in twintig weken gericht te werken aan de executieve functies v...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
02/06/2019
Aleid Truijens

Een gat in je ziel

Stel het je eens voor, ook al wil je dat niet. Bas (8 jaar) is stil in de klas. Of hij schreeuwt juist, boos als hem zomaa...

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

Aan de slag met W&T-onderwijs

Omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt, is door de overheid besloten dat alle...

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

De zee

Deze maand bespreekt Kim Bongers vier prentenboeken rondom het thema ‘Zee’

Lees meer
Created with Sketch.
02/06/2019

Interprofessioneel werken

In een interprofessioneel team worden kennis en kunde ingezet om professionals met uiteenlopende expertise in een team te ...

Lees meer
Created with Sketch.