Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Blogs
09/10/2019
Leestijd 1-2 minuten
Geschreven door Aleid Beets Kessens

Meedoen

De rugzakjes
De plusklasjes
De sterboekjes
De tijd
Alles in een vakje
Maar het kind
Dat raakt soms
Kwijt…

Save the children

Dit schrijft Tirza van Schie aan het slot van ‘Plusklasje’ in Versjes van een moeder. Door goedbedoelde systemen kunnen we het zicht op het kind kwijtraken. We zoeken naar mogelijkheden en manieren om het héle kind te kunnen horen en te zien, te ontmoeten, te leren kennen.
Volgens Bert van Oers is ‘de ontwikkeling van agency één van de belangrijkste opdrachten van onderwijs en opvoeding’. ‘Agency’ is vrij vertaald ‘het handelingsvermogen om mee te kunnen doen’. Daarvoor is de ontwikkeling van een breed palet aan kennis en vaardigheden binnen betekenisvolle spelactiviteiten nodig. Peter de Vries licht er in zijn artikel ‘Ouder-kind-gesprekken’ één aspect van uit: de ontwikkeling van ‘eigenaarschap’. Werken met een kinderportfolio is een krachtig middel. ‘Ik nodigde een kleuter uit om samen met mij producten van processen van de afgelopen periode te selecteren. Ik liep nog even weg en toen ik terugkwam, was het al gebeurd: ‘Je hebt twee stapels gemaakt. Vertel!’ ‘Deze stapel mag erin, en die niet.’ ‘Waarom?’ ‘Die niet, want die kon ik allemaal al. En deze wel, want die vond ik moeilijk.’ ‘Ik was verbaasd over haar inzicht, omdat het klopte met mijn waarnemingen.’ Jonge kinderen hebben meer zicht op hun leerprocessen dan we denken. Als we samen met het kind én hun ouders werken aan het vergroten van ‘meedoen’, raken we het kind niet kwijt!

Aleid Beets Kessens