Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 1 - September 2022

05/09/2022

Spel verrijken met feest

Spel en een rijke speelleeromgeving bij jonge kinderen staan erg in de belangstelling, zowel in het werkveld als op de lerarenopleidingen. Samen bieden ze optimale ontwikkelings...

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Feestelijke oriëntatie op de wereld

Feestvieren is van alle tijden en mensen doen het over de hele wereld. Bij Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW) draait het om het vormen van een wereldbeeld. Leren over tijd,...

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Greenscreen als verrijking

In veel onderbouwgroepen staat een verteltafel. Een plek waar de inhoud van een verhaal of boek in beeld wordt gebracht. Ook kun je op de verteltafel de taalontwikkeling combine...

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Pengreep stapsgewijs aanleren

Kleuters leren bewegen op papier stapsgewijs. Juiste instructie, vaak en veel én gevarieerd oefenen met opbouw in moeilijk...

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Nieuwsgierig in de natuur

Wie nieuwsgierig de natuur in wilt, vindt in de natuur veel aanknopingspunten. Bovendien oefen je essentiële vaardigheden ...

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Aan de slag met feest: Maak je eigen hoed!

Wie aan feest denkt, denkt ongetwijfeld aan liedjes zingen, slingers ophangen en een feesthoed. Maar een feesthoed van pap...

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Groeien met de tijd

Kleine vakbladen worden groot en groeien met de tijd mee! Samen met alle makers en lezers vieren we feest. Feest, omdat we...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
01/09/2022
Aleid Truijens

Schooltandarts 2.0

De schooltandarts komt terug! Nou ja, waarschijnlijk. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid vindt het een goed idee o...

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Vorm je eigen visie

De auteur deelt veel inzicht, kennis en kunde hoe je het onderwijs aan kleuters kan vormgeven.

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Op naar meer autonomie

Ruimte geven voor initiatief is een aanpak die de zelfsturing en ondernemingszin van kinderen stimuleert.

Lees meer
Created with Sketch.
05/09/2022

Tips voor veiligheid

Ken jezelf. Leef je in. Voel je verbonden. Deze drie zinnen omvatten alles waar dit boek over gaat. Veiligheid voelen, is ...

Lees meer
Created with Sketch.