Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 3 - November 2021

27/10/2021

De kracht van jonge kindportfolio’s

Het vullen van een kindportfolio is een doeltreffend middel. Een kind ontwikkelt zich in eigen tempo. Het is belangrijk om ontwikkeling in kaart te brengen om aan te kunnen slui...

Lees meer
Created with Sketch.
14/10/2021

Leren lezen met een handpop

Een handpop is een graag geziene gast in de klas. En kan in het bijzonder van nut zijn bij het aanleren van vaardigheden die kinderen moeilijk of spannend vinden, zoals hardop l...

Lees meer
Created with Sketch.
27/10/2021

Samen en doelgericht spelend leren

Spelend leren, een kernbegrip in het kleuteronderwijs, kent verschillende benaderingen, variërend van kindvolgende benaderingen via ontwikkelingsgerichte benaderingen tot direct...

Lees meer
Created with Sketch.
27/10/2021

Bewegen als basis voor groei

Bewegen is goed voor de gezondheid. Bevindingen uit een systematisch uitgevoerde studie (Zeng et al., 2017) bevestigen ech...

Lees meer
Created with Sketch.
27/10/2021

Praten over dood en verlies

Verlies, rouwen en verdriet zijn emoties die ieder kind kan tegenkomen. Voor leerkrachten is de dood een lastig onderwerp ...

Lees meer
Created with Sketch.
21/10/2021

Aan de slag: herfst bladerboekje maken

In de herfst liggen de kunstschatten voor het oprapen. Verzamel bladeren voor een bladerboekje, dat je op creatieve wijze ...

Lees meer
Created with Sketch.
27/10/2021

Verliefd op versjes

Er zijn versjes die je meeneemt in je hart. Ze krijgen een plekje. Je kunt ze zo uit het niets opdreunen uit je geheugen. ...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
14/10/2021
Aleid Truijens

Geen meetlat

Dochter tekent een aardappelman. Haar eerste! De eenjarige zit onder de vingerverf. Zoon van drie kan ineens tot tien tell...

Lees meer
Created with Sketch.
08/11/2021

Voor dreumesen en peuters

Emmi Pikler was ervan overtuigd dat jonge kinderen tot veel in staat zijn wanneer ze het vertrouwen krijgen om, binnen een...

Lees meer
Created with Sketch.
08/11/2021

Compleet handboek over gedrag

In drie delen (in één box verpakt) worden zo’n beetje alle stoornissen en gedragsproblemen beschreven.

Lees meer
Created with Sketch.
08/11/2021

Met een ervaringsgerichte bril

Volgens de auteur ligt het fundament van een rijke leeromgeving in een rijk basismilieu.

Lees meer
Created with Sketch.