Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 9 - Mei 2024

06/05/2024

Rekenen zit overal!

Tijdens het spelen in de hoeken loop je langs de bouwhoek. De kinderen bouwen een voetbalstadion. ‘Kijk! PSV!’ roept de maker je toe. ‘Was het maar Ajax’, kun je denken… of zet ...

Lees meer
Created with Sketch.
06/05/2024

Thematiseren in groep 3

Onderwijs in groep 3 is betekenisvol als lezen, schrijven, tekstbegrip, rekenen en spel vanuit betekenisvolle thema’s worden vormgegeven. Basisschool De Diamant in Zevenhoven we...

Lees meer
Created with Sketch.
06/05/2024

Samenwerken aan een taalrijke omgeving

Het taalaanbod en de kennis over de wereld die kinderen van huis uit meekrijgen, zijn bepalend voor hun taalontwikkeling en kansen(gelijkheid). Hoe kun je als professional een g...

Lees meer
Created with Sketch.
06/05/2024

Kleuter of schoolkind?

De recente documentaire Het kind en het badwater, zet zich af tegen de verschoolsing van het kleuteronderwijs. Dat roept d...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
01/05/2024
Aleid Truijens

Rekenen is óók taal

Als het op rekenen aankomt ben ik een kleuter. Ik denk in taartpunten, de grootte van pakken melk of speldenknoppen. Een b...

Lees meer
Created with Sketch.
06/05/2024

Aan de slag met … keukengereedschap!

In de reeks ‘Aan de slag!’ laten we verschillende materialen spreken. Wat kun je met het materiaal doen, waarom zou je het...

Lees meer
Created with Sketch.
06/05/2024

De brug over de rivier

Rivieren en bruggen zijn in ons land niet weg te denken. De volgende vier prentenboeken hebben allen verhalen met een rivi...

Lees meer
Created with Sketch.
06/05/2024

Leesproblemen begeleiden

In dit boek worden kort en bonding de voorwaarden voor goed leesonderwijs omschreven.

Lees meer
Created with Sketch.
06/05/2024

Antroposofie in de kinderopvang

Op een vriendelijke en toegankelijke manier wordt stilgestaan bij de visie van antroposofische kinderdagopvang.

Lees meer
Created with Sketch.
06/05/2024

Sociaal rechtvaardig opvoeden

Dit inspirerende, waardevolle boek wil de lezer bewust maken en geeft een leidraad voor een inclusieve, positieve opvoedin...

Lees meer
Created with Sketch.