Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer - Januari 2021

04/12/2020

Buiten aan de slag met taal

In een praktijkgemeenschap kun je tegelijkertijd werken aan je eigen ontwikkeling en aan de ontwikkeling van je vakgebied. Hoe kan het werken in een praktijkgemeenschap bijdrage...

Lees meer
Created with Sketch.
09/12/2020

Interdisciplinair samenwerken

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de professionele ontwikkeling van medewerkers in de kinderopvang, om zodoende de kwaliteit van de kinderopvang te v...

Lees meer
Created with Sketch.
09/12/2020

Een lerend netwerk werkt

Hoe kunnen professionals in de kinderopvang ondersteund worden bij de inzet van dialogische gesprekken tijdens de begeleiding van spelactiviteiten? Een verslag van een onderzoek...

Lees meer
Created with Sketch.
30/12/2020

Ontwikkeling(en) in de kinderopvang

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de professionele ontwikkeling van medewerkers in de kinderop...

Lees meer
Created with Sketch.
30/12/2020

Leren van nascholers

Op het plein van kinderopvang Berend Botje in Den Helder zijn nascholer Bea Pompert en trainer Linda de Vries al vroeg be...

Lees meer
Created with Sketch.
30/12/2020

Aan de slag!: Kleurige ijskristallen

Wil jij kinderen hun creativiteit laten ontdekken en wil je verder gaan dan knippen en plakken? Laat je inspireren door pr...

Lees meer
Created with Sketch.
30/12/2020

De Nationale Voorleesdagen 2021

Gelukkig voorleesjaar allemaal! Om het jaar goed te beginnen, starten we deze maand met de Nationale Voorleesdagen van 20 ...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
30/12/2020
Aleid Truijens

Práát met dat kind!

Ik ga steeds meer op mijn moeder lijken. In gedrag. Nog niet zo lang geleden vond ik dat hinderlijk. Want wat heb ik me, a...

Lees meer
Created with Sketch.
09/12/2020

Voor een optimale samenwerking

Met een huis als metafoor wordt in deze uitgave beschreven hoe een integraal kindcentrum (IKC) opgebouwd dient te worden.

Lees meer
Created with Sketch.
30/12/2020

Informatie & technieken

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt bij elk kind anders, maar wat als de ontwikkeling achterblijft?

Lees meer
Created with Sketch.
30/12/2020

De visie van meester Sander

Meester Sander vertelt in deze uitgave hoe hij het kleuteronderwijs is ingerold en wat zijn visie hierop is.

Lees meer
Created with Sketch.