Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Bea Pompert

Bea Pompert is onderwijsontwikkelaar en nascholer en werkzaam bij De Activiteit: landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs.

Ik ben medeauteur van boeken in de serie Basisontwikkeling en mede-ontwikkelaar van Startblokken. Spel en geletterdheid is één van mijn specialismen op het terrein van het onderwijs in de onderbouw. Aanvankelijke leesprocessen in groep 3 en geïntegreerd taalonderwijs is voor mij een bijzondere uitdaging. Daarover heb ik veel gepubliceerd.

Mijn betrokkenheid bij HJK stamt al vanaf de invoering van de basisschool. Toen ging het om het beschermen van de verworvenheden van het kleuteronderwijs en nu om het bieden van mogelijkheden op een brede ontwikkeling van alle jonge kinderen in peuter- en kleutergroepen.

Leer Elly Singer kennen

Bea Pompert

Netwerklid