Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children
16/08/2022

Leefruimte voor kleuters

De klas is een belangrijke leefruimte voor kleuters. Leerkrachten brengen er processen op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en kunstzinnig gebied tot stand. In die ruimt...

Lees meer
Created with Sketch.
16/08/2022

Hoe kleuters leren

Deskundigen uit het onderwijs, de ontwikkelingspsychologie en medische wetenschap maken zich zorgen over het toenemende aantal kleuters dat terecht komt bij de hulpverlening, om...

Lees meer
Created with Sketch.
31/08/2020

Doorgaande ontwikkelingslijn

We zien op verschillende plekken in het land kindcentra ontstaan waar peuterwerk, dagopvang en basisonderwijs samenwerken. Steeds vaker werken kinderopvang en basisschool ook sa...

Lees meer
Created with Sketch.
27/01/2021

Relatie met kind verbeteren

Als kinderen voor het eerst naar school gaan, opent zich vaak een heel nieuwe wereld voor hen. Ze leren en experimenteren ...

Lees meer
Created with Sketch.
16/08/2022

Wennen aan school

Kinderen zijn weerbaar. Ze zijn voorgeprogrammeerd om zich aan te passen en te wennen aan nieuwe situaties. Bij de overgan...

Lees meer
Created with Sketch.
28/03/2022

Thematiseren met jonge kinderen

In peutergroepen en onderbouwgroepen is thematisch werken al jarenlang een gangbare werkwijze. Toch blijken kinderen niet ...

Lees meer
Created with Sketch.
16/08/2022

Opbrengstgericht werken en spel

Opbrengstgericht werken en spelen gaan prima samen: als je spel inzet als leidende activiteit, dan liggen de opbrengsten v...

Lees meer
Created with Sketch.
16/06/2017

De hoek in!

Spelen is een ontwikkelingsinstrument bij uitstek voor kinderen die op extra ontwikkelingsondersteuning zijn aangewezen (J...

Lees meer
Created with Sketch.
05/05/2021

Kleuterklas inrichten

De vormgeving en invulling van een leeromgeving beïnvloeden het leervermogen (Dirksen, 2014). Hoe maak je van je kleuterkl...

Lees meer
Created with Sketch.
09/10/2019

Ouderbetrokkenheid door ouder-kindgesprekken

Ouder-kindgesprekken komen voort uit aandacht voor ouderbetrokkenheid. Daarom is het belangrijk om eerst nog eens goed sti...

Lees meer
Created with Sketch.

Lees meer
Created with Sketch.