Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 3 - November 2019

09/10/2019

Ouder-kindgesprekken

Ouder-kindgesprekken komen voort uit aandacht voor ouderbetrokkenheid. Daarom is het belangrijk om eerst nog eens goed stil te staan bij wat ouderbetrokkenheid nu precies beoogt...

Lees meer
Created with Sketch.
09/10/2019

Preventie van urineweginfecties

Op jaarbasis hebben 6/1000 jongens en 43/1000 meisjes in de leeftijd van vijf tot tien jaar klachten van een urineweginfectie (CBS, 2016). Het tegengaan van ophoudgedrag bij kin...

Lees meer
Created with Sketch.
11/10/2019

Tijdsbegrippen

Het naspelen van prentenboekverhalen aan de verteltafel biedt kansen om kinderen rekentaal actief te laten gebruiken. Ruimte en tijd zijn rekenaspecten die in ieder prentenboekv...

Lees meer
Created with Sketch.
14/10/2019

Ruimtegebruik door kinderen

Vrij spel is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, ook als ze op de basisschool zitten. Dat wordt onderschreven do...

Lees meer
Created with Sketch.
14/10/2019

Opgroeien met natuur

Na jarenlang vaste medewerker te zijn geweest van HJK op het gebied van ‘Natuur’, heeft Kees Both recent zijn werkzaamhede...

Lees meer
Created with Sketch.
14/10/2019

In de ruimte

Dit jaar vieren we de 50e verjaardag van de eerste maanlanding. 'Een kleine stap voor de mens, een grote sprong voor de me...

Lees meer
Created with Sketch.
14/10/2019

Aan de slag: Klap eens in je handjes!

Een bekend Zimbabwaans spreekwoord luidt: ‘If you can walk you can dance. If you can talk you can sing.’ Naast zingen en d...

Lees meer
Created with Sketch.
10/10/2019

Gezonde eetomgeving

De invloed van de omgeving op het eetgedrag van kinderen is groot en daarom is het van belang om een gezonde eetomgeving t...

Lees meer
Created with Sketch.
10/10/2019

Een compleet handboek

In deze vierde, herziene druk wordt de ontwikkelingspsychologie van de basisschoolleerling uitvoerig beschreven.

Lees meer
Created with Sketch.
10/10/2019

Narcisme of zelfwaardering?

Er zit natuurlijk niets slechts in een beetje liefde voor jezelf. Maar wanneer slaat die eigenliefde nu te ver door?

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Beets Kessens
09/10/2019
Aleid Beets Kessens

Meedoen

De rugzakjes De plusklasjes De sterboekjes De tijd Alles in een vakje Maar het kind Dat raakt soms Kwijt…

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
17/10/2019
Aleid Truijens

Schipperen

Ik voel de schaamte nóg. ‘Dus dat is beloofd, Aleidje, dat je de volgende keer je rekensommen niet meer overschrijft?’ Gek...

Lees meer
Created with Sketch.