Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 9 - Mei 2023

03/05/2023

Begeleiden bij meten van lengte

Eén van de domeinen van rekenen-wiskunde is ‘meten en meetkunde’. Vergroot je inzicht in de didactiek van meten van lengte. En verrijk je aanbod met rijke meetactiviteiten.

Lees meer
Created with Sketch.
03/05/2023

Gelijke kansen door rijke gesprekken

Niet alle kinderen groeien op in een taalrijke thuisomgeving. Kinderen die thuis weinig Nederlands horen en spreken krijgen minder kansen om hun mondelinge taalvaardigheid in de...

Lees meer
Created with Sketch.
08/05/2023

Een kijkje in Montessori Delft

In deze serie koppelen de auteurs theorie over verschillende onderwijsconcepten en ideeën van onderwijspedagogen aan het praktisch en didactisch handelen van leerkrachten in de ...

Lees meer
Created with Sketch.
08/05/2023

50 jaar HJK: wat hebben we geleerd?

'HJK' bestaat 50 jaar! In september 1973 verscheen het eerste nummer van 'De wereld van het jonge kind'. Welke vraagstukke...

Lees meer
Created with Sketch.
08/05/2023

Betekenisvol inoefenen met kleuters

Kleuters leren veel door elkaar en volwassenen te imiteren. Je kunt de instructie van nieuwe vaardigheden bij kleuters op ...

Lees meer
Created with Sketch.
08/05/2023

Aan de slag!: Drumcirkel

Muziek maken kan op verschillende manieren: zingend en spelend op instrumenten. Muziek die door andere mensen is bedacht, ...

Lees meer
Created with Sketch.
04/05/2023

Kijk, een wonder!

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Kijk, een wonder zo bijzonder. Iedereen kijkt op een andere manier de wereld in. Wat jij...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
08/05/2023
Aleid Truijens

Rekenspel

Rekenen, mijn fort was het niet. De wereld van de oppervlaktes, inhouden, lengten, maten en gewichten bleef voor mij lang ...

Lees meer
Created with Sketch.
08/05/2023

Verminder je stress

Tegenwicht kunnen bieden aan factoren die binnen het beroep van een leerkracht zwaar zijn, is het doel van dit boek.

Lees meer
Created with Sketch.
08/05/2023

Fanatiek musiceren

Bodypercussie is muziek maken met de geluiden van het lichaam. Dit is een praktisch direct toepasbaar boek met een heldere...

Lees meer
Created with Sketch.
08/05/2023

Reggio in de praktijk

Dit boek biedt inspiratie om de pedagogiek van Reggio Emilia te vertalen naar de Nederlandse praktijk.

Lees meer
Created with Sketch.