Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 9 - Mei 2022

25/04/2022

Groepsdynamica

Als leerkracht werk je samen met de kinderen aan de groepsdynamica. Maar ook ouders hebben daar invloed op. Samenwerken met ouders versterkt dus de groepsvorming. Hoe zorg je er...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

Spelen met sterke taal

In een gemiddelde klas met jonge kinderen is er grote diversiteit in taalontwikkeling. Bij een deel van de kinderen uit deze klas verloopt de taalontwikkeling niet vanzelf. Bijv...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

De kwaliteit van de kinderopvang

De eerste 1000 dagen van het leven, geteld vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn van cruciaal belang voor later. In deze serie leggen wij uit wat er in die eerste ...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

Woordenschat in een stroomversnelling

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de taalontwikkeling van bepaalde groepen leerlingen. Daarmee is de kanseno...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

Een kijkje in… KC De Hoven

In deze serie koppelen de auteurs theorie over verschillende onderwijsconcepten en ideeën van onderwijspedagogen aan het p...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

Aan de slag: Klankvormen

Muziek maken en noten kunnen lezen lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Niets is echter minder waar. Er zijn...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
21/04/2022
Aleid Truijens

Een bad van taal

‘Ik wil niet naar Oekraïne!’ zei M. (3,5), zomaar uit het niets. ‘Daar is het oorlog.’ Hij trok er een boze frons bij. ‘Ne...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

Vluchten, verliezen en vinden

Door de dreiging in de wereld zijn veel mensen op de vlucht. Het voelt dichterbij dan ooit. Daarnaast maken veel kinderen ...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

Een schat aan leesinspiratie

Leesplezier is eigenlijk niet meer dan een boek lezen dat je leuk vindt. Maar tegelijkertijd zit daar juist ook de moeilij...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

Curriculumontwikkeling

Een curriculum beschrijft (in ieder geval) de leerlijnen, de onderwijsleeromgeving en de onderwijsevaluatie. Dit beschreve...

Lees meer
Created with Sketch.
25/04/2022

Klankbewustzijn bij jonge kinderen

Al op peuterleeftijd begint het klankbewustzijn zich te ontwikkelen. Jonge kinderen herkennen steeds vaker de klanken in w...

Lees meer
Created with Sketch.