Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 6 - Februari 2024

18/01/2024

Van Voorleesdagen naar doorleesdagen

De krantenberichten vlogen ons de afgelopen maanden om de oren. Het is slecht gesteld met het lezen in Nederland. De leesvaardigheid onder kinderen is de afgelopen jaren schrikb...

Lees meer
Created with Sketch.
18/01/2024

Voor elke peuter een passend aanbod

De concentratie van kinderen met zorg in de kinderopvang, met name in de peuteropvang, is groot en de kinderopvang is niet altijd in staat alle kinderen een passend aanbod te bi...

Lees meer
Created with Sketch.
18/01/2024

Een kijkje in De Buitenkans

In deze serie koppelen de auteurs theorie over verschillende onderwijsconcepten en ideeën van onderwijspedagogen aan het praktisch en didactisch handelen van leerkrachten in de ...

Lees meer
Created with Sketch.
18/01/2024

Op taal- en rekenreis in de school

Met zoekkaarten op het speelplein, naambordjes in de schooltuin en reken- en taalspelletjes rondom de school is veel te be...

Lees meer
Created with Sketch.
18/01/2024

Aan de slag met … schuursponsjes!

In de reeks ‘Aan de slag!’ laten we verschillende materialen spreken. Wat kun je met het materiaal doen, waarom zou je het...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
18/01/2024
Aleid Truijens

Echt lezen

Laatst was ik in een groep 2, waar de juf voorlas. Alle kinderen zaten verzonken in het verhaal over Kikker, van Max Velth...

Lees meer
Created with Sketch.
18/01/2024

Verkleden is een feest!

Op veel plekken in Nederland zijn binnenkort weer vrolijke feestgangers te zien. Carnaval staat namelijk weer voor de deur...

Lees meer
Created with Sketch.
18/01/2024

Ontwikkel concentratie

Door het lezen van dit boek word je bewust hoe je het proces van aandachtig kijken en luisteren van kinderen kan stimulere...

Lees meer
Created with Sketch.
18/01/2024

Impact hebben op ontwikkeling

In dit boek word je meegenomen in het cyclisch werken om de educatieve kwaliteit van een kinderdagopvangorganisatie te ver...

Lees meer
Created with Sketch.
18/01/2024

Maak lezen aantrekkelijk

Dit boek zorgt ervoor dat je veel handreikingen krijgt hoe je als leerkracht krachtig leesonderwijs kan vormgeven.

Lees meer
Created with Sketch.