Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 4 - December 2022

22/11/2022

Praten over boeken

Een voorleesactiviteit wordt naar een hoger niveau getild wanneer kinderen mogen meedenken en meepraten over het verhaal. Dialogische gesprekstechnieken kunnen hierbij helpen.

Lees meer
Created with Sketch.
17/11/2022

Focus als succesfactor

Prentenboeken zijn soms zo rijk aan rekeninhoud dat het lastig is om te kiezen aan welke rekenaspecten je aandacht schenkt. Een scherpe keuze is echter van belang voor een doelg...

Lees meer
Created with Sketch.
22/11/2022

Leermiddelen ontwerpen

Hoe kun je bij elk thema in de kleutergroep een leermiddel ontwerpen en hoe kun je door kritisch naar je leermiddelen te kijken nadenken over je activiteitenaanbod?

Lees meer
Created with Sketch.
22/11/2022

Laagdrempelig ontwikkelen

Je tijd na schooltijd is kostbaar en vaak zo gevuld. Voorbereidingstijd, opruimen en schoonmaken, gesprekken met ouders/ve...

Lees meer
Created with Sketch.
22/11/2022

Natuurlijk, buiten rekenen!

Kinderen hebben fysieke ervaringen nodig om te leren waar het bij rekenen om gaat. Om te begrijpen wat ‘gewicht’ betekent,...

Lees meer
Created with Sketch.
22/11/2022

Aan de slag!: Instrument bouwen

Naar muziek kun je luisteren, maar je kunt ook zelf muziek maken door te zingen of door op instrumenten te spelen. Hiervoo...

Lees meer
Created with Sketch.
17/11/2022

Licht in donkere dagen

De wintermaanden staan op de stoep en we zoeken allemaal naar wat verwarming en verlichting. Laat deze vier prentenboeken ...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
22/11/2022
Aleid Truijens

Taalpraat

Grappig: soms heeft iets wat je altijd al doet een gewichtige naam. Brainstormen bijvoorbeeld. Of focussen, time managemen...

Lees meer
Created with Sketch.
22/11/2022

Moedig aan om te praten

Dit boek gaat over stille leerlingen die allemaal graag gezien en gehoord worden. Introverte leerlingen die stil zijn en d...

Lees meer
Created with Sketch.
22/11/2022

Alles over combi 2/3

‘Samen waar het kan, apart waar het moet’, is de motto van dit boek. Het is een vervolg en verdieping op het eerdere boek ...

Lees meer
Created with Sketch.
22/11/2022

Leerkuil uitgediept

Dit boek laat zien hoe je jonge kinderen kunt leren om te leren en ze door een leeruitdaging of leerkuil kan begeleiden.

Lees meer
Created with Sketch.