Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Agenda

20/11/2019 - Arnhem

Startblokken Conferentie

Tijdens de 8e Landelijke Startblokken Conferentie staat de inhoud van het Startblokkenboekje centraal: ‘Eén groep, veel verhalen – Geletterdheid bij jonge kinderen’. Geletterdheid is een erg belangrijk kenmerk van de Startblokkencultuur. Er is ruimte voor verdieping en inspiratie.

28/11/2019 - Utrecht

Equality & Inclusion Conference 2019

Hoe kunnen (voorschoolse) educatie en gezinsondersteuning worden verbeterd zodat elk kind gelijke kansen krijgt? Hoe kunnen we de professionals, werkzaam met kleine kinderen, ondersteunen om die gelijke kansen te bewerkstelligen? Dit zijn vragen waarop antwoord wordt gegeven tijdens de conferentie.

Save the children
12/12/2019 - Amsterdam-Duivendrecht

Symposium Meertaligheid

In landen over de hele wereld zijn er mensen die meerdere talen spreken. Ook in Nederland is er steeds vaker sprake van meertalige huishoudens. Wat is meertaligheid en wat betekent het thuis en op school? Is het niet vermoeiend en hoe werkt dat in je brein? Heeft meertaligheid invloed op het gedrag.

15/01/2020 - Den Haag

Training Kleuter Pedagogisch Didactische Observatie (PDO)

Het Kleuter PDO geeft inzicht in de sterke kanten van een kleuter op verschillende ontwikkelingsgebieden. Het maakt zichtbaar welke ontwikkelkansen er zijn. Tijdens de training leer je met hulp van het Kleuter PDO kleuters gericht observeren en hun leerpotentieel in kaart te brengen.

29/01/2020 - Amersfoort

Cursus Meetkunde in groep 1/2

Meetkunde is het greep krijgen op de ruimte om ons heen. Van jongs af aan groeien kinderen met meetkunde op en leren ze de wereld om zich heen duiden. Jonge kinderen komen eerder in aanraking met meetkunde dan met de wereld van de getallen.

05/02/2020 - Utrecht

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp

Door in een pril stadium te interveniëren, kunnen grotere problemen op latere leeftijd worden verminderd of voorkomen. Tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp passeren een aantal aspecten van het op jonge leeftijd onderkennen en aanpakken van problemen de revue.

05/02/2020 - Venray

Inspiratiedag Jonge Kind

De tiende Inspiratiedag voor het Jonge Kind is voor de organisatie de reden om het thema ‘Feest!’ te kiezen. Tijdens de dag draait het om de peuter, kleuter en het groep 3-kind. Een dag vol inspiratie, verdeeld over drie workshops die je naar eigen keuze mag volgen.

08/02/2020 - Amsterdam

Cursus Atelier in een Koffer

Kinderen en volwassenen hebben een natuurlijke bron van creativiteit in zich, maar hoe houd je deze deur open? Hoe reageer je eigenlijk goed op een (kas)tekening? Hoe kun je (jonge) kinderen op creatief gebied goed begeleiden? In twee cursusdagen wordt een visie op kind en creativiteit gedeeld.

01/04/2020 - Bussum

5e Landelijk congres Jonge kind

Noteer 1 april 2020 alvast in je agenda. Dan is namelijk de jubileum-editie van het 'Landelijk congres Jonge kind' dat HJK samen met de AOb organiseert. Werk jij in de onderbouw van het basisonderwijs of in de kinderopvang? Dan is dit congres zeker iets voor jou.