Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Agenda

28/09/2022 - Bussum

Congres Jonge kind 2022

Op woensdag 28 september 2022 is het zover: de 6e editie van het Landelijk congres Jonge kind AOb en HJK vindt plaats in Spant! Bussum, met als thema ‘Spelen met ruimte’. In september bestaat HJK 50 jaar, vier jij dat met ons mee?

14/09/2022 - Utrecht

Cursus Interactie met het jonge kind

De interactie tussen jou als leerkracht en de kleuters in je groep is van grote invloed op hun ontwikkeling. Hoe sluit je met je manier van communiceren aan bij alle kleuters in jouw groep?

14/09/2022 - Almelo

Training Technisch lezen en spellen

In vier bijeenkomsten word je meegenomen in vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn bij het leren lezen en spellen in groep 3.

Save the children
30/09/2022 - Amersfoort

Leergang Taal-leesspecialist Jonge kind

In deze driedaagse module verwerf je de kennis en ontwikkel je de vaardigheden die je nodig hebt om een succesvolle leesspecialist te zijn en om de opbrengsten van het leesonderwijs binnen je school te verhogen.

15/11/2022 - Helmond

Training Woordenschatontwikkeling

Tijdens deze training krijg je inzichten en handvatten voor de praktijk en leer je de inhoud te vertalen naar een beredeneerde aanpak voor de eigen school.