Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Peter de Vries

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. En waar ouders en professionals elkaar soms niet begrijpen, hebben zij een taak om elkaar te vinden in het ene belang: het beste voor het kind. Dat vraagt bescheidenheid van de professional – het is niet jouw kind – en het vraagt respect van ouders voor de pedagogische werker en leerkracht van hun kind.

Om deze wezenlijke verbinding telkens te mogen leggen, zorg ik als netwerklid van HJK voor artikelen over het thema ouderbetrokkenheid. Ik hoop dat ik zo een wezenlijke bijdrage mag leveren aan wat goed is voor kinderen!

Leer Elizabeth Wynberg kennen

Peter de Vries

Netwerklid