Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Marjolein Zee

Marjolein Zee is onderwijspedagoog en universitair docent binnen de vakgroep Ontwikkelingsproblemen & Onderwijs van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de omgang van docenten met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben (probleemgedrag, leer- en ontwikkelingsstoornissen) en de rol van (klas)processen (effectiviteitsgevoelens, autonomie-ondersteuning, gedragsmanagement, leerkracht-leerlingrelaties) in de betrokkenheid en leerprestaties van leerlingen en studenten.

Leer Peter de Vries kennen

Marjolein Zee

Netwerklid