Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Eva van de Sande

Eva van de Sande is sinds schooljaar 2022/2023 aan HJK verbonden als netwerklid op het gebied 'Digitale geletterdheid'. is werkzaam als co-creatiemanager vanuit de wetenschap bij het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI).

In dit living lab gaan onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven in co-creatie digitale onderwijsinnovaties ontwikkelen en onderzoeken. Zo worden kansen en risico’s met het gebruik van AI in het onderwijs belicht en worden maatschappelijke, pedagogische en sociale consequenties inzichtelijk. Meer info op ru.nl/nolai.

Daarnaast is ze als wetenschappelijk onderzoeker betrokken bij het project Digitalisering & Gelijke kansen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Leer Brechje Verhelle kennen

Eva van de Sande

Netwerklid