Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Anneke Noteboom

Anneke Noteboom is leerplanontwikkelaar voor het primair onderwijs bij SLO. Haar aandachtsgebieden zijn het vakgebied rekenen-wiskunde en onderwijskundige vraagstukken. Zij is inhoudelijk betrokken bij de concretisering en implementatie van de referentieniveaus/opbrengstgericht werken voor het vakgebied rekenen, de opleiding tot rekenspecialist en activiteiten rond nascholing in samenwerking met onderwijsadviseurs. Daarnaast houdt ze zich bezig met ontwikkelingen rond voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Leer Bea Pompert kennen

Anneke Noteboom

Netwerklid