Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Aleid Beets Kessens

Van januari 2009 tot februari 2020 ben ik voorzitter van de redactie geweest. Ik bereidde samen met Iris Nonkes-van den Berg de redactievergaderingen voor en ik gaf hier leiding aan. In mijn rol als voorzitter was ik de schakel tussen de redactie en de uitgeverij. Inmiddels ben ik netwerklid van dit prachtige vakblad. Tevens vertegenwoordig ik de redactie bij het organiseren van congressen en andere ‘bladoverstijgende’ activiteiten.

Ik vind het fantastisch om met zoveel enthousiaste en deskundige mensen vorm en inhoud te mogen geven aan HJK. Op deze manier geef ik daadwerkelijk invulling aan mijn missie ‘een bijdrage te leveren aan de verbetering van het onderwijs aan jonge kinderen’. Door alert te blijven op nieuwe kennis, zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap, zowel vanuit ons land als van over de grenzen, wil ik de lezer inspiratie bieden om de eigen praktijk kritisch te beschouwen en er op eigen wijze verder mee aan de slag te gaan.

Leer Anneke Elenbaas kennen

Aleid Beets Kessens

Netwerklid