Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
28/09/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Theorie en praktijk verbonden

In navolging van 'Stapsgewijs onderwijs' is hier deze uitgave, gericht op kinderen in de voorschoolse periode.

Save the children

De visie stapsgewijze educatie staat voor een holistische kijk op de ontwikkeling van jonge kinderen, waarbij de pedagogisch medewerker zoveel mogelijk afstemt op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van een kind. Deze zienswijze wordt in deel 1 beschreven aan de hand van ervaringen van stagiaire Milou. De bouwstenen waarop deze visie gebaseerd is, zie je in de verschillende geschetste situaties voorbijkomen. Deze worden in deel 3 uitgebreid uiteengezet. Deel 2 behandelt de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit boek is duidelijk en makkelijk leesbaar. Met name in deel 1 zijn theorie en praktijk met elkaar verweven, wat het een praktisch handboek maakt.

Stapsgewijze educatie
Ineke Oenema-Mostert, Gerda Woltjer, Harry Janssens & Petra van de Kraats-Hop
Prijs: € 36,50