Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
28/11/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Theoretische verdieping met vleugje praktijk

In onze huidige samenleving zien we steeds vaker meertalige kinderen met taalproblemen. Professionals als leerkrachten en logopedisten zijn hiervoor vaak onvoldoende onderlegd.

Save the children

Hoe kunnen deze taalproblemen immers beoordeeld en behandeld worden als de moedertaal van het kind je totaal onbekend is? Deze publicatie draagt, op een verdiepende wijze, bij aan het vergroten van de kennis over taalstoornissen in een meertalige context. De ontwikkeling van een normale meertaligheid wordt uiteengezet, net als de diagnose en behandeling van een taalstoornis. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende opvattingen en verwachtingen vanuit de diverse culturen. Achter in het boek vindt men niet alleen praktische bijlagen voor met name diagnostisering, maar ook waardevolle materiaal- en literatuursuggesties.

Taalstoornissen bij meertalige kinderen
Manuela Julien
Prijs: € 32,50
Bestel dit boek

Nicole van Amelsvoort