Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
29/03/2023
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Schrijven zonder methode

'Lezen en schrijven doe je samen' biedt handreikingen om met actuele inzichten, vanuit interactie en zonder leesmethode, motiverend leesonderwijs vorm te geven.

Save the children

In deze vernieuwde versie weet de schrijver de werkwijze in heldere stappen en met veel praktijkvoorbeelden uit te leggen. Het uitgangspunt is vanuit de inhoud: verhalen van de leerlingen aangrijpen om betekenisvol lees- en schrijfonderwijs vorm te geven door motivatie, begrip, technisch lezen en woordenschat te integreren. De thema’s in de klas, de ervaringen van kinderen en de spel- en onderzoeksactiviteiten vormen aanknopingspunten voor het schrijven van eigen teksten en het lezen van boeken. Het is een praktisch handboek, wetenschappelijk onderbouwd, dat je uitnodigt om in je eigen tempo deze didactiek te implementeren in je groep.

Lezen en schrijven doe je samen
Bea Pompert
Prijs: € 33,00

Brechje Verhelle