Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Beleid
20/12/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Must-read

Er wordt vaak gesproken over de kwaliteit van kleuteronderwijs. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen structurele kwaliteit en proceskwaliteit.

Save the children

Deze uitgave richt zich volledig op de proceskwaliteit, omdat de professional hierin een onmiddellijk verschil kan maken. Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is gebouwd op vier pijlers; interacties, educatieve ondersteuning, planmatig observeren en handelen en partnerschappen. Deze pijlers worden, onderverdeeld in diverse hoofdstukken, helder en inspirerend beschreven. Werkelijk alles komt aan bod. Van leerkracht-kindrelaties tot zelfzorg tot samenwerking met ouders. Van denkontwikkelende interacties tot meespelen tot een planningscyclus. Een zeer compleet naslagwerk, hier en daar ondersteund met de meest prachtige foto’s. Ga lezen!

Kleuterleerkracht
Eva Dierickx & Astrid Koelman
Prijs: € 29,99