Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
22/11/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Moedig aan om te praten

Dit boek gaat over stille leerlingen die allemaal graag gezien en gehoord worden. Introverte leerlingen die stil zijn en dit fijn vinden.

Save the children

Leerlingen die stil zijn en zich niet op hun gemak voelen of zich niet goed kunnen uiten. Of leerlingen die stil zijn door internaliserend (probleem)gedrag of door externe factoren, zoals een onveilige thuissituatie of pesten. Al deze leerlingen hebben een andere benadering nodig en per hoofdstuk worden deze groepen leerlingen besproken door wat je ziet in gedrag in de klas en wat jij eraan kunt doen. Hierbij is het van belang dat je als leerkracht de stille leerlingen in je klas moet leren zien en leren kennen om daarbij de juiste hulp en aanmoediging om te praten te geven.

Als je leerling stil is
Anton Horeweg
Prijs: € 14,95