Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Ouders
24/02/2022
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Met plezier naar school!

Dit boek gaat in op het voeren van betrokken en constructieve gesprekken tussen ouders en de leerkracht.

Save the children

Een kind brengt, buiten het gezinsleven, een groot gedeelte van zijn leven op school door. Dat ouders en leerkrachten hun krachten kunnen bundelen om schoolsucces van kinderen te bevorderen, wordt weleens over het hoofd gezien. Een prettige samenwerking leidt er namelijk toe dat kinderen graag naar school gaan én beter leren. Goede communicatie is hierbij het sleutelwoord. Deze uitgave gaat in op het voeren van betrokken en constructieve gesprekken tussen ouders en de leerkracht. Zoals we dat gewend zijn van deze auteur gebeurt dat binnen het raamwerk van het handelingsgericht werken (HGW). Vanuit een ouderperspectief geschreven, maar zeker ook geschikt voor leerkrachten. Met veel downloads (bijvoorbeeld checklistst voor gesprekken) op de site.

Met plezier naar school!
Noëlle Pameijer
Prijs: € 24,95