Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Beleid
08/11/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Met een ervaringsgerichte bril

Volgens de auteur ligt het fundament van een rijke leeromgeving in een rijk basismilieu.

Save the children

Een omgeving en ritualen waar, gedurende het schooljaar, steeds op teruggevallen kan worden en waar het ook zeker niet nodig is om altijd rondom een thema te werken. De basishoeken zijn immers zo ingericht dat er voldoende uitdaging is voor elk kind, op elk niveau. Kinderen worden als gelijkwaardige partners gezien en hebben een grote inbreng in zowel de inrichting, invulling en uitvoering binnen deze omgeving. Deze uitgave beschrijft hoe je als leerkracht ingaat op de initiatieven van kinderen en tegelijkertijd de brede ontwikkeling in het oog houdt. Er worden veel praktijgerichte ideeen en adviezen aangereikt.

Een rijke leeromgeving in het basisonderwijs met kleuters
Els Menu
Prijs: € 19,99