Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
04/09/2023
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Maak een goede groep

Dit handzame basisboek geeft inzichten in de verschillende fasen van groepsvorming.

Save the children

Het geeft handreikingen om te werken met en in groepen en staat stil bij hoe als leerkracht je een veilige leer- en werkomgeving kunt creëren. In het boek wordt aangegeven welke stappen bij groepsvorming nodig zijn om het nieuwe schooljaar te starten en voegt er een fase vooraf aan toe. De theorie wordt verweven met de vele doorkijkjes en praktijkvoorbeelden, wat ervoor zorgt dat wat de auteur wil uitleggen duidelijk en toepasbaar wordt. Er is een online toolbox beschikbaar bij dit boek waarbij een groep goed in beeld kan worden gebracht en er is een verzameling van voorbeeldoefeningen gerubriceerd per ontwikkelingsfase en onderwerp.

De Groepscode
René van Engelen
Prijs: € 25,95